Afdruk & Gegevensbescherming

Hotel Portinari

Volgens § 5 lid. 1 van de Oostenrijkse wet op de elektronische handel (Einkommensteuergesetz – ECG) en § 24 van de mediawet, maken wij ons hierbij bekend als de exploitant van deze website:


Hotel Alpina Rauris ****
Thomas Prommegger GmbH
Marktstraat 4
A-5661 Rauris

+43 6544 6562
Fax: +43 6544 7348
info@hotel-alpina-rauris.at


Bedrijfsnaam: Thomas Prommegger GmbH
Algemeen directeur: Thomas Prommegger
Zelfgekozen bedrijfsnaam: Hotel Alpina ****
Toezichthoudende autoriteit: Bezirkshauptmannschaft Zell am See
Lid van de Kamer van Koophandel van Salzburg
Gespecialiseerde groep: Hotelindustrie, catering
Beroep: Hotels, koffie-restaurants
Registratienummer bedrijf: 339790t
UID: ATU65351709

Rekeningnummer:

Raiffeisenkasse Taxenbach

IBAN AT93 3506 40000021 1136

BIC RVSAAT2S064 (SWIFT)


Concept, schermontwerp en technische uitvoering:


pinzweb.at GmbH & Co KG
Raiffeisenstraße 4 (begane grond)
A-5671 Bruck an der Großglocknerstraße
Tel.: +43 6545 20340
Fax: +43 6545 20340-1
Web: www.pinzweb.at
E-mail: office@pinzweb.at


Projectbeheer & copywriting


Agentschap Comma GmbH
Liechtensteinklammstr. 50b
A – 5600 Sankt Johann im Pongau

Tel: +43 (0) 664 / 1420555
E-mail: office@comma.info

UID-nr.: ATU 67700188


Inhoud van het online-aanbod


Hotel Alpina Rauris aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de valuta, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Hotel Alpina Rauris voor geldelijke of niet-geldelijke schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of uit het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten voor zover Hotel Alpina Rauris niet aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Hotel Alpina Rauris behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.


Referenties en links


Hotel Alpina Rauris is enkel aansprakelijk voor directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden, zogenaamde “links”, buiten zijn verantwoordelijkheid indien Hotel Alpina Rauris op de hoogte is van dergelijke inhoud en, indien de inhoud illegaal is, het technisch mogelijk zou zijn geweest voor Hotel Alpina Rauris om het gebruik ervan te voorkomen en een dergelijke preventie redelijkerwijs had kunnen worden verwacht. Hotel Alpina Rauris verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er geen illegale inhoud zichtbaar was op de gelinkte pagina’s op het moment dat de links werden gemaakt. Hotel Alpina Rauris heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina’s. Daarom distantieert Hotel Alpina Rauris zich hierbij uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina’s die werden gewijzigd sinds de links werden gecreëerd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen de eigen website van het bedrijf, alsmede op vermeldingen van derden in door het bedrijf opgezette diensten, zoals gastenboeken, discussieforums, mailinglijsten en dergelijke. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links slechts naar de desbetreffende publicatie verwijst.


Auteursrecht en handelsmerkenrecht


Beeldcredits:
Familie Prommegger, Toerismevereniging Raurisertal, Familie Fencl, Foto Gruber Grossarl, fotolia.de, Salzburger Land Tourismus GmbH, Kaprun stuwdam energiecentrales – Verbund AG, Gemeente St. Johann – Foto Ozlon, Eisriesenwelt Werfen, Großglockner Hochalpenstraße AG, Salzwelten Hallein, Toerismevereniging Werfen


Hotel Alpina Rauris streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten op de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten te respecteren, zelfgemaakte afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van rechtenvrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videosequenties en teksten. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerd materiaal gemaakt door Hotel Alpina Rauris blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. De reproductie of het gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hotel Alpina Rauris.


Auteursrecht/aansprakelijkheid


Gezien de technische kenmerken van het internet kan geen garantie worden gegeven voor de authenticiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op het internet. Er wordt evenmin enige garantie geboden voor de beschikbaarheid of het functioneren van de website in kwestie en de inhoud ervan. Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, ongeacht de oorzaak, die voortvloeit uit het gebruik of de niet-beschikbaarheid van de gegevens en informatie op deze website, wordt uitgesloten voor zover de wet dit toestaat. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Elk verder gebruik, met name opslag in databanken, verveelvoudiging en elke vorm van commercieel gebruik, alsmede openbaarmaking aan derden, zelfs gedeeltelijk of in herziene vorm, zonder toestemming van de respectieve organisatie, is verboden. Er moet worden afgezien van de integratie van afzonderlijke pagina’s van ons aanbod in externe frames.


Andere


Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze verklaring niet wettig of correct zijn, laat dit de inhoud of geldigheid van de overige delen onverlet.


Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Als u niet wilt dat uw IP-adres, taalinstelling, eindapparaat, enz. door ons worden geanalyseerd, raden wij u aan de Google Analytics browser add-on te gebruiken om Google Analytics te deactiveren. De browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics geeft u meer controle over welke gegevens over bezochte websites door Google Analytics worden verzameld. De add-on vertelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat er geen informatie over het websitebezoek aan Google Analytics mag worden doorgegeven.


Als u deze functie wilt gebruiken, downloadt en installeert u de add-on voor uw huidige webbrowser. De browser add-on om Google Analytics uit te schakelen is beschikbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari en Opera.


Download
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20verlinkt%20werden


Privacybeleid voor het gebruik van ShareThis


Deze website maakt gebruik van plugins van de bladwijzerdienst ShareThis, die wordt aangeboden door ShareThis Inc. (“ShareThis”), 250 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306, Verenigde Staten. Wanneer u onze website bezoekt, leert ShareThis uw IP-adres en dat u met dit IP-adres de website van Hotel Alpina Rauris hebt bezocht. Met behulp van de ShareThis-plugins kunnen gebruikers op het internet beschikbare websites bookmarken en links naar overeenkomstige websites delen of posten in sociale netwerken zoals Twitter, Facebook, Xing of Google+ of de inhoud daar aanbevelen. Indien een bezoeker van de website gebruik maakt van een van deze functies en ook online is bij de overeenkomstige dienst (bijvoorbeeld Twitter, Facebook of Google+), dan wordt het bezoek aan onze website daar toegewezen aan de desbetreffende gebruiker. Meer informatie over het verzamelen, evalueren en verwerken van uw gegevens door ShareThis, alsmede uw daarmee verband houdende rechten, kunt u vinden in het privacybeleid van ShareThis op http://www.sharethis.com/legal/privacy/.

Aanvulling op het privacybeleid voor het gebruik van Smart Host

Sectie Doel van de gegevensverzameling . Het faciliteren en uitvoeren van de boeking van de gast; het organiseren van het verblijf van de gast; het aanbieden van een verblijf dat is afgestemd op de wensen en interesses van de gast; marketing in verband met de diensten van het hotel en het verbeteren van het hotel.

Sectie Gegevensoverdracht aan derden. aan serviceproviders en hun hulppersonen die cloud-gebaseerde software en gegevensverwerkingsoplossingen voor het hotel aanbieden en de gegevens van de gast (voor bovengenoemde doeleinden) namens het hotel analyseren en verwerken.

Gegevensbescherming & cookies


Privacybeleid volgens de telecommunicatiewet (TKG) en de wet op de gegevensbescherming (DSG)


Gegevensverwerking


Persoonsgegevens die u ons via een website of e-mail hebt verstrekt, worden alleen verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u ons uw gegevens hebt verstrekt. De verstrekte gegevens zullen alleen worden doorgegeven aan het verantwoordelijke kantoor binnen de onderneming.


Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens niet aan derden zullen worden doorgegeven, tenzij de wet dit voorschrijft.


Gegevensopslag


De aan ons verstrekte gegevens worden slechts bewaard totdat is voldaan aan het doel waarvoor zij aan ons zijn toevertrouwd. Indien wettelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, worden deze in acht genomen.


Indien u niet langer instemt met de opslag van uw persoonsgegevens, zullen wij de opgeslagen gegevens op uw verzoek wissen. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, zullen wij deze corrigeren nadat wij u daarvan in kennis hebben gesteld.


De cookie-instellingen wijzigen


In de instellingen van uw browser (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) kunt u aangeven welke cookies u wilt toestaan of weigeren. Waar u deze instellingen precies vindt, hangt af van uw browser. U kunt de overeenkomstige instellingen vinden met de helpfunctie van uw browser


Online geschillenbeslechting


De EU-verordening betreffende online geschillenbeslechting in consumentenzaken (nr. 524/2013) is van kracht sinds 9 januari 2016. Geschillen tussen consumenten en ondernemers in verband met online verkoopovereenkomsten of online dienstenovereenkomsten kunnen worden beslecht via het volgende online platform. http://ec.europa.eu/consumers/odr/


De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Wij gebruiken ze uitsluitend voor het beoogde doel en geven ze alleen door aan derden indien zij op onze uitdrukkelijke instructie bijdragen tot de verwezenlijking van het doel. Volgens de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming(GDPR) van de EU en het Bundesgesetzblatt 2017/120(LINK) van de Republiek Oostenrijk met definitieve werking vanaf 25 mei 2018, hebben gebruikers het recht om op verzoek gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij over hen hebben opgeslagen. Bovendien heeft iedere klant of gebruiker te allen tijde het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonsgegevens te blokkeren en te wissen, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om dergelijke gegevens te bewaren of te melden.

Newsletter Hotel Alpina RaurisHoor als eerste over leuke aanbiedingen en nieuws van Hotel Alpina in Rauris. Meld je hier aan voor de nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief afmelden.
Naar de nieuwsbriefregistratie

This website uses cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic to our website. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that have been collected as part of your use of the Services.

data protection
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Marketing & Statistics
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Leave this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Tag Manager
This is a tag management system. Using the Google Tag Manager, tags can be integrated centrally via a user interface. Tags are small pieces of code that represent activitiescan track. Script codes from other tools are integrated via the Google Tag Manager. The Tag Manager makes it possible to control when a specific tag is triggered.