Otisk a ochrana dat

Hotel Alpina Rauris

Podle § 5 Abs. 1 rakouského zákona o elektronickém obchodování (ECG) a § 24 zákona o médiích, tímto se prohlašujeme za provozovatele těchto webových stránek:


Hotel Alpina Rauris ****
Thomas Prommegger GmbH
Ulice Market Street 4
A-5661 Rauris

+43 6544 6562
Fax: +43 6544 7348
info@hotel-alpina-rauris.at


Název společnosti: Thomas Prommegger GmbH
Výkonný ředitel: Thomas Prommegger
Název podniku, který si zvolíte sami : Hotel Alpina ****
Dozorový úřad : Okresní správa Zell am See
Člen salcburské obchodní komory
Profesní skupina : Hotelnictví, gastronomie
Povolání: Hotely, kavárny
Registrační číslo společnosti: 339790t
UID: ATU65351709

Číslo účtu:

Raiffeisenkasse Taxenbach

IBAN AT93 3506 40000021 1136

BIC RVSAAT2S064 (SWIFT)


Koncept, návrh obrazovky a technická implementace:


pinzweb.at GmbH & Co KG
Raiffeisenstraße 4 (přízemí)
A-5671 Bruck an der Großglocknerstrasse
Tel.: +43 6545 20340
Fax: +43 6545 20340-1
Web: www.pinzweb.at
E-mailem: office@pinzweb.at


Řízení projektů a zasílání textových zpráv


Agentura Comma GmbH
Liechtensteinklammstr. 50b
A – 5600 Sankt Johann im Pongau

Tel: +43 (0) 664 / 1420555
E-mail: office@comma.info

Číslo UID: ATU 67700188


Obsah online nabídky


Hotel Alpina Rauris si vyhrazuje právo neodpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči Hotelu Alpina Rauris, které se týkají škod majetkové nebo nemajetkové povahy, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud nedošlo k prokazatelnému úmyslnému nebo hrubě nedbalému zavinění ze strany Hotelu Alpina Rauris. Všechny nabídky jsou nezávazné. Hotel Alpina Rauris si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.


Odkazy a odkazy


Hotel Alpina Rauris neodpovídá za žádný obsah, na který odkazují nebo na který je odkazováno z jeho stránek – ledaže by o nezákonném obsahu věděl a byl schopen návštěvníkům svých stránek zabránit v prohlížení těchto stránek. Hotel Alpina Rauris tímto výslovně prohlašuje, že v době zadání odkazů byly příslušné odkazované stránky bez nezákonného obsahu. Hotel Alpina Rauris nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Z tohoto důvodu se Hotel Alpina Rauris tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy a reference nastavené na vlastních webových stránkách společnosti, jakož i pro záznamy třetích stran ve službách zřízených společností, jako jsou knihy návštěv, diskusní fóra, seznamy adres a podobně. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nepoužívání takto prezentovaných informací odpovídá výhradně poskytovatel stránky, na kterou byl odkaz proveden, nikoli osoba, která pouze odkazuje na příslušné zveřejnění prostřednictvím odkazů.


Autorské právo a právo ochranných známek


Fotografie:
Rodina Prommeggerů, Turistický svaz Raurisertal, Rodina Fenclů, Foto Gruber Grossarl, fotolia.de, Salzburger Land Tourismus GmbH, Staukraftwerke Kaprun – Verbund AG, Obec St. Johann – Foto Ozlon, Eisriesenwelt Werfen, Großglockner Hochalpenstraße AG, Salzwelten Hallein, Turistický svaz Werfen.


Hotel Alpina Rauris se snaží dodržovat autorská práva ke grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnických právech příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován jednoduše proto, že jsou uvedeny! Autorská práva k publikovaným objektům vytvořeným samotným hotelem Alpina Rauris zůstávají výhradně vlastníkovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou schémata, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu hotelu Alpina Rauris povoleno.


Autorské právo / odpovědnost


S ohledem na technické vlastnosti internetu nelze poskytnout žádnou záruku za pravost, správnost a úplnost informací zpřístupněných na internetu. Rovněž není zaručena dostupnost nebo provoz těchto webových stránek a jejich obsahu. Jakákoli odpovědnost za přímé, nepřímé nebo jiné škody, bez ohledu na jejich příčiny, vyplývající z použití nebo nedostupnosti údajů a informací na těchto webových stránkách, je vyloučena, pokud je to právně přípustné. Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Informace jsou určeny pouze pro osobní použití. Jakékoli další použití, zejména ukládání do databází, duplikace a jakékoli formy komerčního využití, jakož i zpřístupňování třetím stranám, a to i po částech nebo v revidované podobě, bez souhlasu příslušné organizace je zakázáno. Jakákoli integrace jednotlivých stránek naší nabídky do externích rámců je zakázána.


smíšený


Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již déle nebo zcela neodpovídají současnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.


Google Analytics


Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Google může tyto informace rovněž převést na třetí strany, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nespojí vaši IP adresu s jinými daty Google. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedený účel.


Pokud nechcete, abychom analyzovali vaši IP adresu, nastavení jazyka, zařízení atd., Doporučujeme k deaktivaci Google Analytics použít doplněk prohlížeče Google Analytics. Doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics vám dává větší kontrolu nad tím, která data na navštívených webech zaznamenává Google Analytics. Doplněk informuje JavaScript (ga.js) z Google Analytics, že do Google Analytics by neměly být přenášeny žádné informace o návštěvě webových stránek.


Pokud chcete tuto funkci používat, stáhněte si doplněk a nainstalujte jej do aktuálního webového prohlížeče. Doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics je k dispozici pro Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera.


Stažení
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20verlinkt%20werden


Prohlášení o ochraně údajů při používání ShareThis


Tento web používá doplňky ze záložkové služby ShareThis, kterou nabízí společnost ShareThis Inc. („ShareThis“), 250 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306, USA. Když navštívíte naše webové stránky, ShareThis získá informace o vaší IP adrese a o tom, že jste s touto IP adresou navštívili webové stránky Hotel Alpina Rauris. Pomocí pluginů ShareThis mohou uživatelé nastavit záložky na webové stránky dostupné na internetu a sdílet nebo zveřejňovat odkazy na odpovídající webové stránky v sociálních sítích, jako je Twitter, Facebook, Xing nebo Google+, nebo zde doporučovat obsah. Pokud návštěvník webových stránek používá některou z těchto funkcí a je také online s odpovídající službou (např. Twitter, Facebook nebo Google+), pak je návštěva našich webových stránek přiřazena příslušnému uživateli. Další informace o shromažďování údajů, hodnocení a zpracování vašich údajů společností ShareThis a o vašich souvisejících právech naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti ShareThis na adrese http://www.sharethis.com/legal/privacy/ být nazván.

Doplnění zásad ochrany osobních údajů pro používání služby Smart Host

Oddíl Účel sběru údajů . Umožnění a provedení rezervace hosta; realizace pobytu hosta; nabídka koordinace pobytu s přáními a zájmy hosta; marketing v souvislosti se službami hotelu a zlepšování hotelu.

Oddíl Předávání údajů třetím stranám. poskytovatelům služeb a jejich asistentům, kteří pro hotel nabízejí cloudový software a řešení pro zpracování dat a kteří jménem hotelu vyhodnocují a zpracovávají údaje hostů (pro výše uvedené účely).

Soukromí a soubory cookie


Prohlášení o ochraně údajů podle zákona o telekomunikacích (TKG) a zákona o ochraně údajů (DSG)


Zpracování dat


Osobní údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím webové stránky nebo e -mailu, budou zpracovány pouze za účelem korespondence s vámi a pouze za účelem, pro který jste nám své údaje zpřístupnili. Zpřístupněná data budou předána pouze příslušnému úřadu ve společnosti.


Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud to nevyžaduje zákon.


Datové úložiště


Údaje, které nám budou zpřístupněny, budou uchovávány pouze do doby, než bude splněn účel, pro který nám byly svěřeny. Pokud mají být dodrženy zákonné doby uchování, budou tyto dodrženy.


Pokud již nesouhlasíte s ukládáním vašich osobních údajů, smažeme uložená data na váš pokyn. Pokud se vaše osobní údaje změnily, opravíme je podle vašich údajů.


Změňte nastavení cookies


V nastavení prohlížeče (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) můžete určit, které soubory cookie chcete povolit nebo odmítnout. Kde přesně tato nastavení najdete, závisí na vašem prohlížeči. Příslušná nastavení najdete pomocí funkce nápovědy svého prohlížeče


Řešení sporů online


Nařízení EU o řešení sporů online ve věcech spotřebitelů (č. 524/2013) platí od 9. ledna 2016. Spory mezi spotřebiteli a maloobchodníky v souvislosti s online prodejními smlouvami nebo smlouvami o online službách lze řešit prostřednictvím následující online platformy. http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Zabezpečení vašich dat je pro nás důležité. Používáme je výhradně ke konkrétnímu účelu a předáváme je třetím stranám pouze tehdy, pokud na našich výslovných pokynech přispívají ke splnění účelu. Podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů(GDPR) a podle Spolkové sbírky zákonů Rakouské republiky 2017/120(LINK) s účinností od 25.5.2018 mají uživatelé právo na vyžádání bezplatně obdržet informace o osobních údajích, které o nich uchováváme. Kromě toho má každý zákazník nebo uživatel právo opravit nesprávné údaje, kdykoli zablokovat a vymazat své osobní údaje, pokud neexistuje zákonná povinnost uchovávání nebo hlášení.

Zpravodaj Hotel Alpina RaurisBuďte první, kdo se dozví o skvělých nabídkách a novinkách od hotelu Alpina v Rauris. Přihlaste se k odběru newsletteru zde. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit .
K registraci k newsletteru

This website uses cookies
We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic to our website. We also share information about your use of our website with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that have been collected as part of your use of the Services.

data protection
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognizing you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Marketing & Statistics
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Leave this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Tag Manager
This is a tag management system. Using the Google Tag Manager, tags can be integrated centrally via a user interface. Tags are small pieces of code that represent activitiescan track. Script codes from other tools are integrated via the Google Tag Manager. The Tag Manager makes it possible to control when a specific tag is triggered.